-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12889)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12722)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8961)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4737)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2477)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1569)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1413)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1231)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(993)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(870)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26237 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

با توجه به شرايط فاسد كنوني جهان غرب، اگر شخصي در جامعهاي همچون آمريكا به دنيا بيايد كه از همان بدو تولد پدر و مادر و نزديكانش او را به فساد سوق دهند و در مقابل شخصي در جامعهاي همچون كشور ما بزرگ شود كه داراي اعتقادات ديني و ديدگاههاي اسلامي است و به اوج عرفان و غيره برسد، حال طبق عدل الهي چرا بايد شخص اول دچار عذاب و آتش شود اما شخص دوم از عذاب مصون بماند؟

دوست عزيز، جهل به معارف اگر ناشي از ضعف و قصور بوده و شخص جاهل، نقشي در آن نداشته باشد، در برابر خداوند سبحان معذور خواهد بود. به چنين افرادي اصطلاحاً «مستضعف» گفته ميشود. از جمله «مستضعفين» كساني هستند كه در سرزميني گرفتار شدهاند كه در آنجا در اثر نبودن دانشمندان مطلع بر معارف ديني راهي براي تلقي و فرا گرفتن معلومات ديني ندارند. همچنين شامل افرادي ميشود كه بر اثر شكنجههاي طاقتفرسا نتوانند به مقتضاي معارف ديني عمل كنند و در عين حال به واسطة ضعف فكري يا بيماري يا ناتواني بدني يافقر مالي و امثال آن قدرت نداشته باشند از شهر خود بيرون روند و به دارالاسلام هجرت نمايند و به مسلمين ملحق شوند. و نيز به فردي كه فكرش به حق راه نيافته و به حق رهبري نشده و در عين حال از كساني است كه با حق عناد ندارد به طوري كه اگر حق براي او واضح گردد از آن پيروي خواهد كرد، ولي بر اثر عوامل مختلف و گوناگون حق براي او مخفي مانده است، مستضعف ميگويند.

از جمله آياتي كه دلالت بر اين مطلب دارد، آيه 286 از سوره بقره است: «لا يكلّف الله نفساً الاّوُسعها لها ما كَسَبَت و عليها مااكتسبت; خداوند هيچكس را جز به اندازه وسع او تكليف نميكند هرچه خوبي كرده به نفع اوست و هر چه بدي كرده به ضرر اوست».

بنابراين كسي كه همة دين يا مقداري از معارف حقة دين را نميداند، اگر جهل و ناداني او ناشي از سوء اختيار و كوتاهي خودش باشد، اين تركِ تحصيل معارف ديني، مستند به خود او و معصيت است. اما اگر ناداني شخص مربوط به كوتاهي در فرا گرفتن دين يا مقدمات آن نباشد بلكه از جانب يك سلسله عواملي بوده كه از اختيار او خارج بوده و همين عوامل باعث جهل يا غفلت يا عمل نكردن به دستورات ديني شده است، در اين صورت «ترك» ناشي از اختيار آدمي نيست و شخص به عنوان كسي كه از حق سر باز زده، به شمار نميآيد. ولي اين افراد موظفند به آنچه از حقايق دريافتهاند، عمل كنند. مثلاً همين اندازه كه عقل آنها گواهي بر وجود خدا ميدهد و يا گواهي بر نيكي عدالت و بدي ظلم و فساد و انحرافهاي اخلاقي ميدهد، بايد طبق آن عمل كنند.

پس; به طور خلاصه ميتوان گفت; ثواب و عقاب افراد با توجه به شرايط و امكاناتي است كه در اختيار آنها قرار دارد. علاوه بر اين، چنين نيست كه هر كس در يك كشور اسلامي زندگي كند حتماً به اوج عرفان ميرسد و هر كس در آمريكا زندگي كند، حتماً كافر و مشرك ميشود. آري، شرائط و محيط تا مقداري تعيين كننده است اما عامل اصلي، اختيار انسان است.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.